Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET - Glenn Block, Pablo Cibraro, Pedro Felix, Howard Dierking & Darrel Miller

Nowoczesne API. Ewoluujące aplikacje sieciowe w technologii ASP.NET

By Glenn Block, Pablo Cibraro, Pedro Felix, Howard Dierking & Darrel Miller

  • Release Date: 2016-06-26
  • Genre: Computers

Description

Niniejsza książka to wartościowy podręcznik dla projektantów, którzy chcą tworzyć API adaptujące się do zachodzących zmian. Autorzy zaprezentowali tu wszystkie narzędzia niezbędne do tworzenia ewoluujących systemów, a także przedstawili informacje dotyczące sieci i programowania Web API. Dokładnie omówili proces tworzenia nowego API za pomocą platformy ASP.NET Web API, z uwzględnieniem takich zagadnień, jak implementacja hipermediów z użyciem ASP.NET Web API oraz negocjowanie treści. Ten bardzo praktyczny podręcznik, pisany przez inżynierów oprogramowania, stanowi inspirację do projektowania najlepszych rozwiązań dla ewoluujących aplikacji internetowych.

Comments